Постанова Кабміну щодо оновлення складу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 липня 2012 р. № 674КиївПро внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 953  Кабінет Міністрів України  постановляє:Внести до постанови Кабінету Міністрів України від...

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2012 р. № 674

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 р. № 953
 

 

Кабінет Міністрів України  постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 953 “Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її складу” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2823; 2010 р., № 67, ст. 2416; 2011 р., № 84, ст. 3078) зміни, що додаються.

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

Інд.70

_________________

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                    постановою Кабінету Міністрів України
                                                                                                                    від 25 липня 2012 р. № 674

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 953


1. На часткову зміну постановляючої частини постанови затвердити новий склад Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій (додається).

2. У Положенні про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слова “постійно діючим” замінити словом “тимчасовим”;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.”;

3) у пункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

“сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;”;

абзац третій після слів “підготовка пропозицій щодо” доповнити словами “формування і реалізації державної політики у сфері державно-конфесійних відносин; визначення шляхів та способів”;

абзац четвертий після слів “що їм належало” доповнити словами “, а також розгляд проблемних питань щодо визначення належності будівель та майна до категорії культового”;

4) абзац четвертий пункту 4 замінити абзацами такого змісту:

“залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.”;

5) у пункті 5 слово “Склад” замінити словами “Посадовий склад”;

6) абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:

“6. Головою Комісії є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр охорони здоров’я.”;

7) в абзаці першому пункту 11 слова “, яку очолює секретар” виключити;

8) у пункті 12 слова “та положення про неї” виключити;

9) у пункті 14 слово “Держкомнацрелігій” замінити словом “Мінкультури”.


_________________

   
                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                    постановою Кабінету Міністрів України
                                                                                                                    від 25 липня 2012 р. № 674


 СКЛАД
Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій

_______________________

 

Інститут релігійної свободи, м.Київ 
www.irs.in.ua     

Джерело: Портал Верховної Ради України