Постанова Кабміну "Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій"

08:22
1387
Читайте на русском
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 30 жовтня 2008 р. № 953  Київ Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її складу{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 802...

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


П О С Т А Н О В А 

від 30 жовтня 2008 р. № 953  

Київ 


Про затвердження Положення про Комісію 

з питань забезпечення реалізації прав релігійних 

організацій та її складу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 802 від 02.09.2010
№ 1109 від 20.10.2011
№ 674 від 25.07.2012

№ 343 від 20.05.2013
№ 85 від 04.03.2015}


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 


Затвердити такі, що додаються, Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її склад.

 


Прем'єр-міністр України                                                                                      Ю.ТИМОШЕНКО 

 

Інд. 28

_____________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 р. № 953


ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань забезпечення реалізації

прав релігійних організацій 

 

1. Комісія з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 25.07.2012}

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 674 від 25.07.2012}

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 674 від 25.07.2012}

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері державно-конфесійних відносин; визначення шляхів та способів відновлення прав релігійних організацій, порушених внаслідок проведення тоталітарної політики колишнім Союзом РСР, та розроблення механізму подолання негативних наслідків такої політики;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 25.07.2012}

підготовка рекомендацій щодо удосконалення механізму повернення релігійним організаціям культових будівель та іншого майна, що їм належало, а також розгляд проблемних питань щодо визначення належності будівель та майна до категорії культового;

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 25.07.2012}

аналіз пропозицій органів виконавчої влади стосовно вивільнення будівель, що підлягають поверненню релігійним організаціям, і переміщення установ і організацій з таких будівель.

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

вносити Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань діяльності релігійних організацій;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

{Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 674 від 25.07.2012}

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 674 від 25.07.2012}

5. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 25.07.2012}

6. Головою Комісії є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр культури.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 674 від 25.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 343 від 20.05.2013, № 85 від 04.03.2015}

Голова Комісії:

визначає персональний склад Комісії та вносить у разі потреби до нього зміни;

організовує роботу Комісії;

забезпечує скликання і проведення засідань Комісії;

підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

7. Засідання Комісії проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

Члени Комісії мають право ініціювати проведення позачергового засідання.

8. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови Комісії.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 802 від 02.09.2010}

До участі в засіданні Комісії можуть залучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій і Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (за згодою).

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозицій (рекомендацій), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 802 від 02.09.2010}

10. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Комісії здійснює робоча група, яка утворюється з представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, науковців та інших спеціалістів (за згодою).

11. Робоча група Комісії:

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 25.07.2012}

збирає та узагальнює інформацію, необхідну для роботи Комісії;

формує порядок денний засідання Комісії, готує матеріали, що підлягають розгляду на її засіданні, і надсилає їх членам Комісії.

12. Склад робочої групи затверджує голова Комісії.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 25.07.2012}

13. Комісія має бланк із своїм найменуванням.

14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінкультури.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 25.07.2012}

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2008 р. № 953


СКЛАД 
Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій


 • Віце-прем’єр-міністр України - Міністр культури, голова Комісії
 • Заступник Міністра культури з питань європейської інтеграції, заступник голови Комісії
 • Заступник Міністра юстиції
 • Заступник Міністра закордонних справ
 • Заступник Міністра оборони
 • Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату
 • Заступник Міністра фінансів - керівник апарату
 • Заступник Міністра освіти і науки
 • Заступник Голови Фонду державного майна
 • Заступник голови Київської міськдержадміністрації
 • Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
 • Представник Української православної церкви (за згодою)
 • Представник Української православної церкви Київського патріархату (за згодою)
 • Представник Української греко-католицької церкви (за згодою)
 • Представник Римсько-католицької церкви в Україні (за згодою)
 • Представник Української християнської євангельської церкви (за згодою)
 • Представник Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів (за згодою)
 • Представник Духовного управління мусульман України (за згодою)
 • Представник Об’єднання іудейських релігійних організацій України (за згодою)
{Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 802 від 02.09.2010, № 1109 від 20.10.2011;  в редакції Постанови КМ № 674 від 25.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 343 від 20.05.2013, № 85 від 04.03.2015}

 

Джерело: портал Верховної Ради України

Інститут релігійної свободи
irs.in.ua

Підпишіться на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Більше по темі: